Photo Pride

Op 20 panelen, bevestigd aan 10 trotters, toont Pride Photo een selectie uit de ruim 2.500 afbeeldingen die vanuit 41 landen werden ingestuurd voor de Pride Photo Award 2020. Door gastcurator Micha Bruinvels (voorheen World Press Photo) zijn er, naast de door de jury bekroonde werken, ook foto’s aan de tentoonstelling toegevoegd waarmee verschillende urgente onderwerpen worden geagendeerd. Zoals eenzaamheid bij oudere LHBTQIA+ personen, LHBTQIA+ vluchtelingenproblematiek, geweld tegen transgender personen, en Black Lives Matter. Tegelijkertijd confronteert de tentoonstelling de bezoekers ook op speelse wijze met eigen vooroordelen en aannames.

Vanaf 28 april t/m eind mei zal de Photo Pride op de Peperdijk in Vlissingen staan.