H.M. van Randwijklezing

De lezing is dit jaar uitgesproken door Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, op vrijdag 5 mei 2023. Het thema is ‘De weerbare samenleving’. Kim Putters is een Nederlands bestuurskundige, voormalig politicus en bestuurder. Na zijn vertrek uit de Eerste Kamer bekleedde hij de functie van directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau tot juni 2022. Sinds 16 september is hij de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Teruglezen
De lezing is hier terug te lezen.

H.M. van Randwijk
Dichter/schrijver/journalist/uitgever/verzetsman Van Randwijk was vooral een persoonlijkheid die optrad als het geweten van een geheel volk. Bestrijden van de crisis in de jaren dertig tot aan de stuwende kracht achter het illegale blad Vrij Nederland tijdens de oorlog. Ook na de oorlog bleef hij zeer actief. Van Randwijk vertegenwoordigde voor velen een bevrijdende stem, die richting gaf en perspectief opende.
 

De initiatiefnemers van de jaarlijkse H.M. van Randwijklezing hebben zich laten inspireren door het leven en de publicaties van Henk van Randwijk. De H.M. van Randwijklezing wordt gehouden door prominente sprekers uit Nederland, van wie het comité verwacht dat die in de lijn van Van Randwijk inspirerende visies zullen ontwikkelen om de weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten. 

De deuren van de Sint Jacobskerk gaan om 10.00 uur open, de lezing begint om 11.00 uur.

De H.M. van Randwijklezing wordt georganiseerd door het Van Randwijkcomité in het kader van de Four Freedoms door het jaar heen en het Bevrijdingsfestival Zeeland. De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.