Steun de vrijheid

Bevrijdingsfestival Zeeland kan alleen plaatsvinden met steun van onze sponsoren en partners.
Draagt u Bevrijdingsfestival Zeeland ook een warm hart toe en wilt u zichtbaar zijn bij ruim 40.000 bezoekers uit heel Zeeland en West-Brabant?

Dat kan! Maak een afspraak met Onno Bakker op 0118 415505 of stuur een mail naar onno@cultuurwerf.nl

Cultuurwerf (organisator van Bevrijdingsfestival Zeeland) is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Als ANBI zijn wij geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Uw gift komt geheel ten goede aan het culturele doel.

Bedrijfssteun
Een partnerschap met Cultuurwerf biedt volop meerwaarde voor uw bedrijf; het versterkt uw merk, creëert bedrijfstrots en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien. Als bedrijf is het mogelijk om ambities van Cultuurwerf te ondersteunen en tegelijkertijd uw eigen doelstellingen en activiteiten te versterken. Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden van een cultureel partnerschap en exclusieve privileges. Elke samenwerking wordt op maat gemaakt, want elke onderneming is uniek. Wij denken graag met u mee over welke investering het beste bij uw bedrijf en het gewenste rendement past.

Schenken van geld
Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Cultuurwerf, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Uw gift komt ten goede aan een specifiek project of Cultuurwerf in het algemeen afhankelijk van uw voorkeur. Wanneer u Cultuurwerf voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel het grootst. U zegt dan voor minstens vijf jaar toe Cultuurwerf jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht.

Nalaten
U kunt Cultuurwerf in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na. Cultuurwerf is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn Cultuurwerf een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan Cultuurwerf. U bepaalt zelf of u Cultuurwerf breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren.

Meer informatie over de ANBI-status