ZEELAND BEKENT KLEUR

Samen vieren we vrijheid en verbondenheid

Dit jaar herdenken en vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniƫn Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft.

In Zeeland is er al vele jaren aandacht voor het trans-Atlantische slavernijverleden omdat het een wezenlijk onderdeel van de Zeeuwse geschiedenis is. En vooral ook omdat deze geschiedenis doorwerkt in het heden, onze de samenleving van vandaag de dag.

Bezien vanuit het slavernijverleden is het belangrijk om ons te realiseren dat slavernij en kolonialisme onze gezamenlijke geschiedenis zijn: van afstammelingen van voormalig tot slaaf gemaakten en nazaten van al diegenen die daar op andere wijze direct of indirect bij betrokken waren. Gezamenlijk herdenken en vieren doet recht aan het geleden leed en de gevolgen die deze geschiedenis vandaag de dag nog heeft.

Vanuit ons gedeelde verleden werken we aan onze gezamenlijke toekomst. Samen de geschiedenis onderzoeken, elkaar ontmoeten en luisteren naar elkaars verhalen is belangrijker dan ooit willen we kunnen leven in een gelijkwaardige samenleving waarin solidariteit en vrijheid centraal staan.

Kom luisteren, meepraten, herdenken en vieren!